top of page

Fr., 08. Nov.

|

Regionshospitalet Silkeborg

BASIC SPINE SURGERY

Pris 2.900 kr. + moms. Betaling foregår ved fremsendelse af elektronisk faktura til din afdeling ved anvendelse af EAN nr.

Registreringen er lukket
Ser andre kurser
BASIC SPINE SURGERY
BASIC SPINE SURGERY

Time & Location

08. Nov. 2019, 08:00 – 17:00

Regionshospitalet Silkeborg, Falkevej 1a, 8600 Silkeborg, Denmark

Guests

About the event

Kursus indeholder case diskussion og praktiske øvelser og består af 2 dele.

1. Skadestuen: Fokus er fraktur behandling i columna thoracolumbalis med akut billede diagnostik. Cases med akut høj-energi og lav- energi ryg fraktur. Der præsenteres deltagerne for konservativ og kirurgisk fraktur behandling i form af 3 punkt korset, smerter behandling , vertebroplastik og stabiliserende kirurgi.

Praktik med Sawbones

Formål: skrue placering og indsættelse.

 

2. Ambulatorium: Deltagerne bliver præsenteret for cases med discus prolaps, arkolyse/ spondylolistese og stenose, hvor der skal tages fysisk undersøgelse, billede diagnostik og beslutning om videre behandling. Deltagerne bliver præsenteret for konservativ behandling og kirurgisk behandling.

Praktik med RealSpine  Simulator 

Formål: kirurgisk adgang, dekompression, discus prolaps fjernelse og dura sutur.

Kursusleder: Kelwin Perez Contreras Afdelingslæge, RegionsRygcenter Silkeborg

Kursus Koordinator: Peter Lemche Overlæge, RegionsRygcenter Silkeborg

Faculty

Søren Fruensgaard Specialeansvarlig Overlæge og Sektorchef i RegionsRygcenter Silkeborg

Carsten Ernst Overlæge i RegionsRygcenter Silkeborg.

Marius Gaurilcikas Overlæge i OUH

Sasa Randjelovic Afdelingslæge, RegionsRygcenter Silkeborg

Francis Rivero Afdelingslæge, Røntgen og Skanning afdeling, Regionshospitalet Horsens

Christin Isaksen Overlæge, Røntgen og Skanning afdeling, Regionshospitalet Silkeborg

Vilkår og betingelser

Disse Vilkår gælder for alle kontrakter indgået med Regions Hospital Silkeborg vedrørende implementering af træninger. Ved registreringen accepterer deltageren vilkårene og betingelserne fra arrangøren.

1. Registrering

Antallet af deltagere er begrænset. Interesserede skal tilmelde sig via kursus web side. Registreringer vil blive behandlet og bekræftet i først til mølle-princip. Registreringen er bindende for deltageren.

2. Betalingsbetingelser

Deltagergebyret bliver opkrævet via elektronisk faktura sendt til EAN nr. 

Hvis betaling ikke sker rettidig, forbeholder arrangøren sig ret til at tildele pladsen til anden side. 

Deltageren fritages ikke fra betalings pligt, hvis der ikke er mulighed for, at tildele pladsen til en erstatnings deltager.

3. Arrangørens ret til at aflyse arrangementet

1. Udførelse af arrangementet kræves mindst fire deltagere. Med et mindre antal deltagere, har arrangøren ret til senest 3 uger før arrangements start at aflyse eller udsætte arrangementet til en alternativ dato.

2. Med kortvarige aflysninger af instruktørener forbeholder organisatøren ret til at organisere begivenheden med stedfortræderinstruktør. Hvis stedfortræderinstruktør ikke kan findes på grund af den kortsigtede karakter, forbeholder organisatøren ret til at omorganisere eller udsætte arrangementet til en alternativ dato.

3. Hvis arrangøren annullerer arrangementet, refunderes registreringsgebyret. 

4. Tilbagetrækning fra kontrakten af deltageren 

Afbestilling fra deltagerens side skal ske skriftlig over for arrangøren. En e-mail er tilstrækkelig.

En afbestilling af deltagernes registrering er kun mulig indtil seks uger før begivenheds start. I dette tilfælde opkræver arrangøren  et gebyr på 25% af deltagerafgiften, hvis der ikke findes nogen erstatnings deltager. Derefter er en annullering af deltagelse ikke mulig, og der skal ske 100% betaling.

5. Kursus materialer 

Arrangørens kursus materialer  bliver distribueret i arrangementet. I tilfælde af ikke-deltagelse er der ingen ret til at sende eller videresende kursus materiale. Kursus materiale er beskyttet af Copyright og må ikke gengives eller anvendes kommercielt på nogen måde - helt eller delvist- uden skriftlig samtykke fra arrangøren og de respektive instruktører.

6. Databeskyttelse

De data, der er nødvendige for registrering og korrekt gennemførelse af arrangementet, registreres elektronisk og behandles. En overførsel af data foregår udelukkende i overensstemmelse med de relevante databeskyttelses love.

7. Event certifikater

Efter at have gennemført træningen, modtager deltageren et certifikat for deltagelse. Deltageren er ikke autoriseret til at ændre certifikat eller bruge det vildledende.

8. Endelige bestemmelser

Skulle individuelle bestemmelser i denne kontakt være eller blive ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Den ugyldige bestemmelse erstattes af forskrifter, som er nærmest det økonomiske formål med denne kontrakt og den rimelige beskyttelse af de kontraherende parters fælles interesser.

Share this event

bottom of page